SPREMEMBA GRADBENE ZAKONODAJE

0

Konec lanskega leta je bila sprejeta nova  prostorsko-gradbena zakonodaja, ki predvideva številne prednosti in poenostavitve, med drugim tudi enostavnejšo legalizacijo starejših objektov. Zakon bo stopil v veljavo 1.6.2018

Kaj nam prinaša? Gre za paket treh zakonov, poleg gradbenega, še za zakon o urejanju prostora ter zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Od junija letos, ko stopi v veljavo, tako ne bo več treba pridobiti gradbenega dovoljenja za odstranitve objektov, manjše rekonstrukcije in začasne objekte. Gradbeno dovoljenje in okoljevarstveno soglasje bosta združena v en sam postopek, soglasja se bodo prekvalificirala v mnenja in združila v gradbeno dovoljenje. Poenostavljeno bo tudi pridobivanje uporabnega dovoljenja, ki pa bo potrebno tudi za gradnjo stanovanjske hiše. Upravni organ bo na željo investitorja lahko izdal pred odločbo, v kateri bo odločil, ali je grad­nja določenega objekta na želenem prostoru mogoča ali ne. Pridobitev pred odločbe sicer ne bo pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.

Enostavnejša bo tudi legalizacija objektov, zgrajenih pred 1. januarjem 1998. Za legalizacijo bo moral predlagatelj sicer predložiti ustrezna dovoljenja. Možna bo tudi legalizacija neskladne gradnje z manjšimi odstopanji od gradbenega dovoljenja, ki jih bo mogoče legalizirati z izdajo uporabnega dovoljenja.

Čeprav investitorji pogosto govorijo o dolgotrajnih postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja, je to tudi zaradi tega, ker zraven prištevajo še čas, potreben za morebitne spremembe prostorskih načrtov, dopolnjevanje nepopolne projektne dokumentacije ter čas za pridobivanje soglasij. Nova zakonodaja te postopke poenostavlja in skrajšuje, uvaja pa tudi obvezno svetovanje investitorju še pred upravnim postopkom, zaradi česar naj bi bila dokumentacija bolje pripravljena in postopki hitreje zaključeni.

UPORABNO DOVOLJENJE je po novem  obvezno za vse objekte za katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

DOMNEVA UPORABNEGA DOVOLJENJA – na zahtevo se lahko izda odločba da imajo gradbeno  in uporabno dovoljenje (na osnovi dokazila o obstoju):

  • Objekti zgrajeni pred 31.12.1967
  • Stanovanja in poslovni prostori z gradbenim dovoljenjem pred 1.1.2003
  • Enostanovanjske stavbe z gradbenim dovoljenjem pred 1.1.2003

Zakonodajalec je poskrbel  tudi za motivacijo lastnikov , da začnejo čim prej s postopkom legalizacije objektov ozir. gradnje po zakonu,  z 93. Členom, ki  postavlja posebne prepovedi.

POSEBNE PREPOVEDI 93. člen GZ

Za nedovoljen objekt in neskladno uporabo objekta so glede na vrsto gradnje prepovedana naslednja dejanja:

  1. izvedba komunalnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo,
  2. vpisi in spremembe vpisov v zemljiški knjigi,
  3. uporaba ali opravljanje gospodarskih ali drugih dejavnosti,
  4. promet z njimi ali zemljišči, na katerih so,
  5. overitve pogodb, sklepanje pravnih poslov, sklenitev kreditnih, zavarovalnih, najemnih, zakupnih in drugih pravnih poslov ter
  6. določitev hišne številke

Je pa okoli 93. Člena GZ, ki obravnava posebne prepovedi,  še veliko nejasnosti in vprašanj, ki si jih postavljajo tako notarji kot tudi nepremičninske družbe. Ne eni, ne drugi namreč nismo usposobljeni za preverjanje skladnosti  ozir. neskladnosti gradenj.  Zakon pa predvideva ničnost takšnih  pravnih poslov, ki so v nasprotju  s prvim odstavkom  tega člena. Varen bi bil po 1.6.2018 tako samo promet z nepremičninami, ki imajo uporabno dovoljenje.   Kako pa bo z pridobivanjem uporabnega dovoljenja po novem zakonu, pa tudi še ni najbolj jasno, saj bodo pravilniki, ki bodo predpisovali ta postopek predvidoma sprejeti šele v aprilu.   Tako bomo na končni razplet  in praktično izvajanje samega zakona morali še malce počakati.

Pripravila: Tanja Tučič

Ni komentarjev

Osvežitev doma

Dom lahko osvežite zato, da se boste v njem počutili bolje ali da ga boste prodali po višji ceni. Začnite z urejanjem okolice oziroma vhoda ...